Schooltijden

De Klimop Centrum werkt met het 5-gelijke dagen model. Dit houdt in dat alle schooldagen dezelfde structuur kennen, namelijk van 8.30 uur – 14.00 uur. Tussen de middag eten we met elkaar in de klas en daarna spelen de kinderen in aparte groepen buiten.

We streven erna om één of twee keer per week een verlengde schooldag van 14.00 uur tot 15.00 uur aan te bieden. Ouders kunnen hun kind(eren) voor verschillende activiteiten inschrijven in blokken van vakantie tot vakantie. U kunt hierbij denken aan activiteiten als: sport en spel, huiswerkklas, taalklas, huiskamer, streetdance, schaken, creatief bezig zijn, bakken en korfbal. Alle activiteiten worden gratis aangeboden. Deze verlengde schooldag organiseert school als extra buiten de reguliere en verplichte lessen. De kinderen mogen en kunnen dus ook alle dagen om 14:00 uur naar huis.