Schooltijden

De Klimop Centrum werkt met het 5-gelijke dagen model. Dit houdt in dat alle schooldagen dezelfde structuur kennen, namelijk van 8.30 uur – 14.00 uur. Tussen de middag eten we met elkaar in de klas en daarna spelen de kinderen in aparte groepen buiten.

Op dinsdag en donderdag hebben we een verlengde schooldag van 14.00 uur tot 15.00 uur. Ouders kunnen hun kind(eren) voor verschillende activiteiten inschrijven in blokken van vakantie tot vakantie. Er zijn vaste activiteiten (sport en spel, huiswerkklas, taalklas, huiskamer en streetdance) en wisselende activiteiten (schaken, creatief bezig zijn, bakken, korfbal, etc.). Alle activiteiten worden gratis aangeboden. Deze verlengde schooldag organiseert school als extra buiten de reguliere en verplichte lessen. De kinderen mogen en kunnen dus ook alle dagen om 14:00 uur naar huis.