Plusklas De Raket

De Raket is de bovenschoolse plusklas van elf basisscholen van de stichting PCPO Barendrecht en Ridderkerk en is gehuisvest in het schoolgebouw van CBS De Hoeksteen te Barendrecht.

Hier krijgen meer– en hoogbegaafde kinderen uit de groepen (1) 2 t/m 4 op dinsdag-, en de groepen 5 t/m 7 (8) op donderdagochtend een dagdeel onderwijs en begeleiding van de specialistisch opgeleide leerkracht. Vanuit De Raket wordt ook ambulante begeleiding gegeven aan de leerkrachten in de reguliere klassen binnen PCPO Barendrecht en Ridderkerk.