Schoolgids

Onze leerlingen zijn volledig leerplichtig vanaf de 1e schooldag van de maand na de 5e verjaardag. We informeren u dan ook graag over de leerplicht en de verschillende soorten van schoolverzuim.

leerplicht basisonderwijs