Identiteit

De school valt onder het bestuur van de stichting PCPO Barendrecht en Ridderkerk. De school kenmerkt zich door een open christelijke houding, met als uitgangspunt de Bijbel als Gods Woord. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is, als hij/zij de grondslag en identiteit van de stichting en van de school respecteert. Vanuit het voorbeeld van Jezus Christus, met de Bijbel als inspiratiebron en richtsnoer willen wij elkaar stimuleren tot verantwoordelijkheid voor deze samenleving en aarde.

Wij zijn een christelijke school en dat proberen we op verschillende manieren waar te maken:

  • door het vertellen uit de Bijbel;
  • het dagelijks bidden en zingen;
  • door de omgang met elkaar;
  • en door het vieren van de Christelijke feesten: Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.

Ook speelt deze christelijke achtergrond een rol bij de keuze en behandeling van bepaalde lesstof. Eerbied voor God, eerbied voor de mens en de natuur geven we door, leven we voor. Daarom zijn ‘openheid’ en ‘respect’ sleutelwoorden, ongeacht ras, godsdienst en cultuur. Dat blijkt uit de sfeer en de uitstraling.Onze kernwaarden zijn: veiligheid, duidelijkheid, samenwerking, vertrouwen, eigenheid en balans.