Medezeggenschapsraad

In de MR zitten 2 ouders en 1 leerkracht. Zij vertegenwoordigen hun achterban, u dus!

Als ouders zijn dat Suzan Rigter, moeder van Wout uit groep 8 en Tijn uit groep 5 en Willemine Hollestein, moeder van James uit groep 3 en Ella uit groep 2. Als leerkracht is dat Inge Put.

In de schoolgids kunt u lezen wat de formele rol van de MR is. In het kort komt het erop neer dat we vanuit de beiden gezichtspunten, ouders en personeel, meekijken met de directie op belangrijke onderwerpen. Denk hierbij aan financiën van de school, veranderingen op school, de vakantieplanning, groepsindeling, plannen voor de toekomst en nog veel meer. Een brede variatie van onderwerpen die soms moeten worden voorzien van advies en soms ook moeten worden goedgekeurd door de MR.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. U kunt dus altijd aanschuiven om een keer mee te luisteren of mee te denken. Als ouder kunt u ook altijd punten aanleveren voor de MR vergaderingen via de oudergeleding. Van deze punten zult u altijd terugkoppeling krijgen.  

Wanneer u aanwezig wilt zijn, horen wij dit graag van te voren, zodat we hier, gezien de ruimte, rekening mee kunnen houden. De vergaderdata zullen we communiceren via de Social Schools agenda.

Indien gewenst kunt u de agenda of notulen altijd opvragen. 

 

Heeft u vragen aan de MR dan zijn we uiteraard bereikbaar.

We zijn bereikbaar via het mailadres: mr.klimopcentrum@pcpobr.nl

Ook kunt u natuurlijk altijd één van de ouders of de leerkracht op school aanschieten!